Υποστηρικτές

Το πρόγραμμα Educational Trip υλοποιείται με την ευγενική συνεισφορά των υποστηρικτών του, οι οποίοι καλύπτουν το κόστος μετακίνησης των συμμετεχόντων. Οι υποστηρικτες του Educational Trip 2015 είναι:

Silver Sponsors

OLYMPOS BODOSSAKIcisco

Bronze Sponsors

gi-Cluster mi-clustersi-Clusterplanetekhellassamsung-nanoradioSUNLIGHT cyfield

Οι υποστηρικτές του Προγράμματος Educational Trip μέχρι σήμερα:
2014

AMERICAN-PROCESSATYPONgi-ClusterOLYMPOS7L-CAPITALsi-Cluster SILICON-VALLEY-GREEK-SEEDSUNLIGHTTITAN

2013
SUNLIGHT
2012
BODOSSAKISUNLIGHT
2011
Corallia
2010
MARFIN

Οφέλη