Οφέλη

Google

Ως ένδειξη τιμής και ευχαριστίας για τη σημαντική συμβολή και την οικονομική υποστήριξη τoυ  προγράμματος  Educational  Trip, το Πρόγραμμα προσφέρει μια σειρά από οφέλη στους υποστηρικτές και χορηγούς του.

Η παροχή των χορηγικών ανταλλαγμάτων βασίζονται στο επίπεδο χορηγίας. Τα επίπεδα χορηγιών διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: Χρυσό, Ασημένιο και Χάλκινο χορηγό.

Ενδεικτικά οφέλη στους υποστηρικτές του Προγράμματος είναι:

  • Αναφορά ανά επίπεδο χορηγίας σε όλες τις ανακοινώσεις που αφορούν το Educational Trip (προκηρύξεις, δελτία τύπου κ.ά.)
  • Ανάρτηση λογοτύπου του υποστηρικτή στο site του προγράμματος.
  • Απολογιστικό Δελτίο Τύπου με ευχαριστίες προς όλους τους χορηγούς, μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού.
  • Δυνατότητα συνάντησης με τους συμμετέχοντες στις δράσεις του Προγράμματος
  • Δυνατότητα αναφοράς στο Πρόγραμμα Educational Trip σε έντυπα που αφορούν στις δράσεις ΕΚΕ της εταιρείας/οργανισμού (κατόπιν συνεννόησης με τους διοργανωτές)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη των υποστηρικτών επικοινωνείστε μαζί μας στο E: info@edutrip.gr | T: 210.63.00.782