Πρόσβαση στο edutrip.gr

Παρακαλούμε καταχωρήστε το email σας και τον κωδικό πρόσβασης για να εισέλθετε στο edutrip.gr.

Στο edutrip.gr έχουν δυνατότητα εισόδου τα μέλη των ομάδων που συμμετέχουν, οι συντελεστές του edutrip.gr καθώς και όλοι όσοι είχαν κάνει εγγραφή στη φάση υποβολής υποψηφιοτήτων για τον πρώτο κύκλο του προγράμματος.