Διοργανωτές

To Educational Trip διοργανώνεται από το Corallia και τους Συλλόγους  Eλλήνων φοιτητών των πανεπιστημίων Stanford (Hell.A.S), Berkeley (Hestia), MIT (HSA MIΤ), Georgia Tech (Georgia Tech Hellenic Society) και UC San Diego (HSAUCSD).

CORALLIA
Corallia_Logo_all_Versions_NEW_RED_255_19_0-04

Το Corallia είναι ο πρώτος οργανισμός που συστάθηκε στην Ελλάδα για την οργανωμένη και συστηματική διαχείριση και ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας (innovation clusters) με στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένων παραγωγικών και καινοτομικών οικοσυστημάτων στα οποία δραστηριοποιούνται συντονισμένα παράγοντες από συγκεκριμένους κλάδους και περιφέρειες της χώρας, όπου προϋπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και εξαγωγικός προσανατολισμός. Στα clusters που αναπτύσσει, το Corallia έχει ρόλο συντονιστή και στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζει και υλοποιεί παρεμβάσεις στήριξης και προώθησης για το σύνολο των φορέων καινοτομίας του οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας, των πανεπιστημίων, των ερευνητικών εργαστηρίων, των κεντρικών κυβερνητικών και περιφερειακών υπηρεσιών, των επιχειρηματικών αγγέλων και των διαχειριστών επενδυτικών κεφαλαίων, των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, των παρόχων υποδομών και υπηρεσιών επιχειρηματικής ανάπτυξης, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.
Σήμερα, το Corallia έχει αναπτύξει και συντονίζει τρία τεχνολογικά Clusters υψηλής εξειδίκευσης στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα το mi-Cluster (Συστήματα και Εφαρμογές Νανο/Μικροηλεκτρονικής), το si-cluster (Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές) και το gi-Cluster (Ψυχαγωγικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές).
Επιπλέον, το Corallia διαχειρίζεται ένα δίκτυο τριών μονοθεματικών κέντρων καινοτομίας (InnoHubs) σε στρατηγικά σημεία της πρωτεύουσας και της περιφέρειας: το α1-innohub (Μαρούσι, Αθήνα, Αττική), το π1-innohub (Καστρίτσι, Πάτρα, Δυτική Ελλάδα) και το α2-innohub (Μαρούσι, Αθήνα, Αττική), όπου στεγάζονται επίσης τα κεντρικά γραφεία.
Το Corallia υλοποιεί, επίσης, πρόγραμμα επιτάχυνσης της νεανικής επιχειρηματικότητας (ΥΕΑP) με μια σειρά πρωτοβουλιών όπως: ο σημαντικότερος επιταχυντής της χώρας, το egg – enterˑgrowˑgo, σε συνεργασία με τη Eurobank, το Educational Trip με τους φοιτητικούς συλλόγους του Stanford, Berkeley, MIT, Georgia Tech και UC San Diego κ.ά.
Στο πλαίσιο εξωστρέφειας της ελληνικής επιχειρηματικότητας, της ανταλλαγής καλών πρακτικών και προώθησης συνεργασιών με αντίστοιχες ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες, το Corallia επενδύει στις διεθνείς συνεργασίες εδραιώνοντας ισχυρούς δεσμούς με σημαντικούς ευρωπαϊκούς φορείς χάραξης πολιτικής για την ανάπτυξη clusters και συμμετέχοντας ενεργά σε επιλεγμένα ευρωπαϊκά έργα.
Οι δράσεις και τα έργα που υλοποιεί το Corallia συγχρηματοδοτούνται από Κοινοτικούς πόρους, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Εθνικούς πόρους, και ιδιωτικούς πόρους, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ-ΙΙ), των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης του προγράμματος Διεθνικής Συνεργασίας South East Europe Transnational Cooperation Programme, καθώς και δωρεών από ιδιωτικές και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.corallia.org.

HELL.A.S – STANFORD

stanford-hellasΟ Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών του Πανεπιστημίου Stanford (Hell.A.S.) έχει ως στόχο να φέρει κοντά άτομα ελληνικής καταγωγής και μέλη της κοινότητας του Stanford που ενδιαφέρονται για τον ελληνικό πολιτισμό. Με απώτερο σκοπό την ουσιαστική γνωριμία μεταξύ των μελών του και την έμπρακτη κατανόηση του ελληνικού πνεύματος, ο Σύλλογος διοργανώνει κατά τη διάρκεια του έτους διάφορες κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Ξεχωριστή θέση μεταξύ των δράσεων του Συλλόγου κατέχει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Educational Trip. Δίνoντας την ευκαιρία σε φοιτητές από δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας να επισκεφτούν το Stanford, ο Σύλλογος αισιοδοξεί πως οι συμμετέχοντες θα διαμορφώσουν μία πιο ολοκληρωμένη άποψη σχετικά με την εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή πραγματικότητα η οποία στη συνέχεια θα μετουσιωθεί σε έμπρακτη δράση με στόχο την βελτίωση του εκπαιδευτικού χάρτη της χώρας μας. Ξεκινώντας ως μία συνεργασία του Hell.A.S και του Corallia το 2010, το Educational Trip βρήκε ανταπόκριση και σε άλλους Ελληνικούς φοιτητικούς Συλόγους κορυφαίων ιδρυμάτων των ΗΠΑ.
Στo πλαίσιo του προγράμματος o Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών του Stanford έχει φιλοξενήσει έως σήμερα πάνω από 25 φοιτητές από διαφορετικά τμήματα και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Οι εμπειρίες που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες έχουν οδηγήσει σε σημαντικά βήματα προς την βελτίωση της ακαδημαϊκής πραγματικότητας στα πανεπιστήμιά τους. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν η σύσταση της ομάδας Co.Mv.o.S., με στόχο τη δραστηριοποίηση, και την ανάδειξη φοιτητικών πρωτοβουλιών ανά την Ελλάδα, η διοργάνωση σειράς θεματικών ομιλιών και δράσεων (όπως το Patras Game Expo και το Team Fair AUTH), η δημιουργία φοιτητικών ομάδων με συγκεκριμένο επιστημονικό ενδιαφέρον (π.χ. BAT, Path, Chemecon) καθώς και η γενικότερη μεταφορά εμπειριών και τεχνογνωσίας σε διάφορους άλλους οργανισμούς ανά την Ελλάδα τόσο στα πλαίσια φοιτητικών ομάδων όσο και startups.
Οι θετικές εμπειρίες των φοιτητών που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα, υπογραμμίζουν τη θέληση και την ανάγκη των Ελλήνων φοιτητών να αντλήσουν κίνητρο και ελπίδα. Είναι κοινή πεποίθηση του Hell.A.S πως εάν συνεργαστούμε συλλογικά, αναλαμβάνοντας με υπευθυνότητα πρωτοβουλίες και αναπτύσσοντας ουσιώδεις προτάσεις, τότε θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο αύριο για τη χώρα μας.
Το Stanford University είναι ένα ιδιωτικό ερευνητικό πανεπιστήμιο, με έδρα το Στάνφορντ στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Ιδρύθηκε το 1885 από τον πρώην κυβερνήτη της Καλιφόρνια και γερουσιαστή των ΗΠΑ Λίλαντ Στάνφορντ και τη γυναίκα του, Τζέιν Λάθροπ Στάνφορντ, στη μνήμη του γιου τους, Λίλαντ Στάνφορντ του νεώτερου, ο οποίος πέθανε από τυφοειδή πυρετό στην Ευρώπη, μερικές βδομάδες πριν τα 16α του γενέθλια. Στο Στάνφορντ εγγράφονται κάθε χρόνο περίπου 6700 προπτυχιακοί και 8000 μεταπτυχιακοί φοιτητές. Καθώς το πανεπιστήμιο βρίσκεται στην καρδιά του Silicon Valley, στο Palo Alto, αρκετοί από τους αποφοίτους του έχουν ιδρύσει εταιρείες στην ευρύτερη περιοχή, πολλές από τις οποίες ιδιαίτερα επιτυχημένες, όπως οι Hewlett-Packard, Sun Microsystems, Nvidia, Yahoo!, Cisco Systems, Silicon Graphics και Google. Περισσότερες πληροφορίες στο www.hellas.org

HESTIA – BERKELEY

berkeleyO σύλλογος HESTIA (Ένωση Ελλήνων Φοιτητών στο Μπέρκλεϋ) σκοπεύει στην ενημέρωση και την αφύπνιση της κοινότητας του πανεπιστημίου του Μπέρκλεϋ για πολιτιστικά ζητήματα που σχετίζονται με την Ελλάδα. Τα μέλη του συλλόγου έιναι φοιτητές, ακαδημαϊκοί, προσωπικό και απόφοιτοι του Πανεπιστημίου στο Μπέρκλεϋ καθώς και άτομα που ζούν και εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή του Σαν Φρανσίσκο και ενδιαφέρονται για την ελληνική κουλτούρα. Ο σύλλογος HESTIA οργανώνει τακτικώς κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως και δραστηριότητες αναψυχής αποσκοπώντας στην μετάδοση του ελληνικού πνεύματος.
Όντας γοητευμένος από το όραμα του προγράμματος Educational Trip, ο σύλλογος HESTIA ασχολήθηκε ενεργά με το πρόγραμμα το 2011 και ουσιαστικά επέκτεινε και στο πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϋ την προσπάθεια που είχε ξεκινήσει ένα έτος νωρίτερα στο πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Έκτοτε, ο σύλλογος HESTIA συμμέτέχει στο Educational Trip κάθε έτος και έως τώρα έχει φιλοξενήσει 20 φοιτητές από ελληνικά πανεπιστήμια.
To Πανεπιστήμιο την Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϋ είναι ένα δημόσιο ίδρυμα που ιδρύθηκε το 1868. Το πανεπιστήμιο, που συχνά αναφέρεται και ως “Cal”, βρίσκεται αντίκρυ στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο. Υπάρχουν πάνω από 1,200 φοιτητικές οργανώσεις στον χώρο του πανεπιστημίου με ποικίλα αντικείμενα ενδιαφέροντος, από πολιτικές ομάδες έως όμιλο που ασχολέιται με τον αιωροπτερισμό. Το Μπέρκλεϋ αποτελείται από 14 σχολές και κολλέγια, συμπεριλαμβανομένων μεταπτυχιακών και επαγγελματικών σχολών όπως η σχολή δημοσιογραφίας και το κολλέγιο περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Επίσης, μεταπτυχιακά προγράμματα που βρίσκονται υψηλά στις λίστες αξιολόγησης περιλαμβάνουν την σχολή διοίκησης επιχειρήσεων, την σχολή εκπάιδευσης, τις σχολές μηχανικών, την νομική σχολή και την σχολή δημόσιας πολιτικής. Περισσότερες πληροφορίες στο http://hellenic.berkeley.edu/

HSA – MIΤ

MIT-GROUPΟ Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών του MIT είναι μεταξύ των των παλαιότερων και πιό ενεργών ελληνικών συλλόγων στην ευρύτερη περιοχή της Βοστώνης. Αποτελείται από περισσότερα από 50 μέλη, τα οποία είναι φοιτητές του MIT, ελληνικής ή κυπριακής καταγωγής. Ο κύριος σκοπός του Συλλόγου είναι να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των μελών της ελληνικής/κυπριακής φοιτητικής κοινότητας με την οργάνωση πολιτιστικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Επιπλέον καλωσορίζει και βοηθά τους νέους φοιτητές και χρησιμεύει ως ο αντιπρόσωπος του ελληνικού/κυπριακού σώματος φοιτητών του MIT. Έχει επίσης καθοριστικό ρόλο στην επικοινωνία των Ελλήνων/Κυπρίων φοιτητών της Βοστώνης πέρα από τα όρια του ΜΙΤ.
Αναλαμβάνοντας διάφορες ενέργειες, τόσο ανεξάρτητα όσο και σε συνεργασία με άλλους συλλόγους, με σκοπό την επικοινωνία με τους φοιτητές στην Ελλάδα, ο Σύλλογος προσχώρησε ενθουσιωδώς στην οικογένεια του Educational Trip το 2012. Έγινε έτσι ο τρίτος συμμετέχων πανεπιστημιακός σύλλογος, μετά από τους συλλόγους Ελλήνων φοιτητών του Stanford και UC Berkeley.
Το MIT ιδρύθηκε το 1861 και είναι ένα ιδιωτικό ερευνητικό πανεπιστήμιο, στο Καίμπριτζ της Μασσαχουσέτης. Κατατάσσεται ως ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως και συνδέεται με πλήθος από νομπελίστες, αναγνωρισμένους ακαδημαικούς, επιχειρηματίες και αστροναύτες. Από την εργασία στους υπολογιστές και τα ραντάρ κατά τη διάρκεια 2ου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι το ευρύ σημερινό ερευνητικό φάσμα, στις πέντε Σχολές και το ένα κολλέγιο του MIT εντάσσονται περισσότερα από 1.000 ακαδημαϊκά μέλη και περισσότεροι από 11.000 σπουδαστές. Με μια δέσμευση για την εκπαίδευση, ένα ισχυρό επιχειρηματικό πνεύμα καθώς επίσης και ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων (που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται  στο «hacking»), η ζωή στο MIT είναι πράγματι «like drinking from a firehose». Επιπλέον πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου: Περισσότερες πληροφορίες στο hsa.mit.edu

GTHS – GEORGIA TECH

georgia-techΤο Georgia Institute of Technology (αποκαλούμενο επίσης “Georgia Tech” ή “GT”), είναι εκ των κορυφαίων ερευνητικών πανεπιστημίων της Αμερικής, διακεκριμένο για τη δέσμευση του στη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής διαμέσω εξελιγμένης επιστήμης και τεχνολογίας. Από την ίδρυση του το 1885, η μαθητική του κοινότητα έχει αυξηθεί από 85 μαθητές σε παραπάνω από 21000 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς μαθητές (συν επιπλέον 900 καθηγητές πλήρους απασχόλησης). Το campus του πανεπιστημίου διακατέχει 400 άκρες στο κέντρο της Ατλάντα, Γεωργία, ΗΠΑ. Με την πάροδο των χρόνων, το Georgia Tech έχει καθιερωθεί ως ένας διεθνής ηγέτης στην επιστημονική έρευνα. Αυτό αποδεικνύεται ιδιαιτέρως από τον ερευνητικό του προϋπολογισμό ο οποίος ανέρχεται στα $800 εκατομμύρια, καθώς επίσης και από την $2 δισεκατομμυρίων προικοδότηση του, και το ετήσιο αντίκτυπό του στην οικονομία της ευρύτερης Ατλάντα το οποίο ανέρχεται στα $3 δισεκατομμύρια (2011).
Γεγονότα και κατατάξεις: Το Georgia Tech κατατάσσεται σταθερά στα κορυφαία ερευνητικά πανεπιστήμια της Αμερικής, κάτι το αξιοσημείωτο ειδικά λαμβάνοντας υπ’ όψη το ότι είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο. Εκτός από την τμηματική του κατάταξη, είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι το Georgia Tech είναι ο Νούμερο 1 Παραγωγός Πτυχίων (2012) σε όλες τις Μαθητικές Μειονότητες, σε αμφότερα τα προπτυχιακά και διδακτορικά επίπεδα. Επίσης, κατατάσσεται ως Νούμερο 1 σε επιστροφή επένδυσης, που σημαίνει πως ο λόγος του κόστους ενός πτυχίου, δια τον πρώτο μισθό είναι ο καλύτερος της χώρας. Κατατάσσεται ως Νούμερο 4 στις λίστες μεταπτυχιακών Τεχνολογικών Πανεπιστημίων, και Νούμερο 5 στις αντίστοιχες λίστες προπτυχιακών Τεχνολογικών Πανεπιστημίων.
Ο σύνδεσμος των Ελλήνων φοιτητών του Georgia Tech (GTHS) είναι μια μαθητική οργάνωση της οποίας κύριο μέλημα είναι η προώθηση της αλληλεγγύης στην Ελληνική και Κυπριακή κοινότητα του Georgia Tech. Μέσω κοινωνικών και πολιτισμικών γεγονότων, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα “δεύτερο σπίτι” για αυτούς τους μαθητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Επιπλέον, η GTHS στοχεύει στην παροχή υποστήριξης σε μελλοντικούς μαθητές Ελληνικής καταγωγής, καθώς επίσης και στη διευκόλυνση της μετάβασής τους στην πανεπιστημιακή ζωή. Τέλος αξίζει να σημειωθεί, πως στοχεύουμε στο να εισάγουμε τους καινούργιους μαθητές στη ζωντανή Ελληνική Κοινότητα της ευρύτερης Ατλάντα. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρόνων, η Ελληνική μαθητική κοινότητα του πανεπιστημίου έχει αυξηθεί σημαντικά, μετρώντας παραπάνω από 30 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς μαθητές. Ο σύνδεσμος συμμετέχει και διοργανώνει πολιτισμικές, κοινωνικές, και επιμορφωτικές εκδηλώσεις όπως το Πλάκα Πάρτι, το Ελληνικό Φεστιβάλ της Ατλάντας, και ομιλίες από καθηγητές και επίτιμους προσκεκλημένους.
Η GTHS είναι μέλος της NHSA (National Hellenic Student Associations of North America), της οργάνωσης που ενοποιεί όλες τις ελληνικές κοινότητες της Αμερικής.
Ο σύνδεσμος των Ελλήνων φοιτητών του Georgia Tech φιλοξενεί και συνδιοργανώνει το Educational Trip για τρίτη συναπτή χρονιά. Τα μέλη μας φροντίζουν έτσι ώστε οι επισκέπτες φοιτητές να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη άποψη για το Georgia tech, το Πανεπιστημιακό σύστημα των ΗΠΑ και τις φοιτητικές δραστηριότητες. Οι επισκέπτες επισκέπτονται εργαστήρια, παραδώσεις μαθημάτων, συναντήσεις οργανώσεων όπως ανάπτυξης και προώθησης startup και έρχονται σε επαφή με υψηλόβαθμα μέλη εταιρειών όπως American Process and Georgia Power. Περισσότερες πληροφορίες στο www.gthellas.org.

HSAUCSD – UC SAN DIEGO

SAN-DIEGOΟ Ελληνικός Φοιτητικός Σύλλογος (Hellenic Student Association, ΗSA) του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο (University of California San Diego, UCSD) ιδρύθηκε το Σεπτέμβρη 2013. Ο σύλλογος είναι μη κερδοσκοπικός και αριθμεί πάνω από 40 μέλη, η πλειονότητα των οποίων είναι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές στο πανεπιστήμιο, καθώς και διοικητικό και διδακτικό προσωπικό, απόφοιτοι και άτομα που ζουν και εργάζονται στην ευρύτερη περιοχή του Σαν Ντιέγκο με καταγωγή από την Ελλάδα και την Κύπρο. Σκοπός του συλλόγου είναι η σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα στα μέλη και η ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού στην ακαδημαϊκή κοινότητα του UC San Diego μέσα από τη διοργάνωση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων. Οι εκδηλώσεις αυτές περιλαμβάνουν καλοσώρισμα νέων φοιτητών, εορτασμούς εθίμων, αθλητικές εκδηλώσεις, αλλά και προβολές ελληνικών ή ελληνικού ενδιαφέροντος κινηματογραφικών ταινιών. Επιπλέον, ο σύλλογος στοχεύει στην επικοινωνία και στη συνεργασία με αντίστοιχους συλλόγους στο Σαν Ντιέγκο, τις Η.Π.Α. και την Ελλάδα.
Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας, ο σύλλογος HSA UCSD, από τους πρώτους μήνες της σύστασής του, επιδίωξε τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα Educational Trip αναγνωρίζοντας την αξία αυτής της πρωτοβουλίας και επιθυμώντας να συμβάλει ενεργά στην επίτευξη των στόχων της μέσω της πολυετούς παρουσίας των μελών του στην ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα των Η.Π.Α. Η επιδίωξη έγινε πραγματικότητα και από το Δεκέμβρη 2014 ο σύλλογος συμμετέχει ενεργά στη διοργάνωση του Educational Trip. Η σημασία της συμμετοχής αυτής για το πρόγραμμα έγκειται στο γεγονός ότι το UC San Diego συγκαταλέγεται στα δέκα καλύτερα δημόσια πανεπιστήμια των Η.Π.Α. για σπουδές σε πολυτεχνικές σχολές και σχολές θετικών επιστήμών. Με το δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα καινοτομίας που το περιβάλλει, παγκόσμια γνωστό για τα ερευνητικά κέντρα βιοεπιστημών (όπως το Salk Institute) και τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας (όπως η Qualcomm) , το UC San Diego προσφέρει ένα λαμπρό πρότυπο ανάπτυξης για τα ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτό το πρότυπο επιθυμεί ο σύλλογος HSA UCSD να αναδείξει στους φοιτητές και στις φοιτήτριες από την Ελλάδα που θα φιλοξενήσει στα πλαίσια του προγράμματος. Περισσότερες πληροφορίες στο http://hellenic.ucsd.edu/.

OPA – PRINCETON UNIVERSITY

O Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών του Πανεπιστημίου του Princeton (OPA)  ιδρύθηκε πριν από 5 χρόνια από τους Έλληνες και ελληνικής καταγωγής φοιτητές που επιθυμούν να συνεχίσουν την παράδοση Ελληνικών πολιτιστικών συλλόγων στην πανεπιστημιούπολη του Princeton. Ο σύλλογος έχει περίπου 30 ενεργούς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές μέλη, καθώς και περίπου 15 φίλους που είναι είτε συνεργάτες του Κέντρου Ελληνιστικών Σπουδών του πανεπιστημίου ή κατοίκοι της περιοχής. Από τον Οκτώβριο του 2011, ο OPA έχει δραστηριοποιηθεί τακτικά ενεργά στο πανεπιστήμιο. Ο σύλλογος οργανώνει ένα εβδομαδιαίο τραπέζι ελληνικής γλώσσας στα κολλέγια Mathey και Rocky, όπου οι μαθητές και οι καθηγητές έχουν την ευκαιρία να εξασκήθουν στα Ελληνικά κατά την διάρκεια του δείπνου. Ο σύλλογος οργανώνει επίσης πολιτιστικές εκδηλώσεις και εργαστήρια. Ως μέλος της Ομοσπονδίας Ελληνοαμερικανικών Οργανώσεων του New Jersey, ο OPA συμμετέχει στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην Νέα Υόρκη και διοργανώνει συναυλίες ελληνικής μουσικής.
Τα μέλη του OPA έχουν δείξει μεγάλο ενθουσιασμό για το Educational Trip. Η πλειοψηφία των μελών μας είναι οι ίδιοι φοιτητές που ήρθαν εδώ κατ ‘ευθείαν από την Ελλάδα, και υπάρχει πολύ ενθουσιασμός για την προοπτική της επίσκεψης Ελλήνων φοιτητών με σκοπό να γνωρίσουν ένα δείγμα της ζωής και των ακαδημαϊκών σε ένα πανεπιστήμιο της Αμερικής όπως είναι το Princeton. Περισσότερες πληροφορίες στο https://opa.princeton.edu/.