Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα Edutrip 2017 με το ενδιαφέρον των υποψηφίων να ξεπερνά κάθε προηγούμενη διοργάνωση,
σημειώνοντας αριθμό ρεκόρ υποβολής αιτήσεων (570). Το Πρόγραμμα υλοποιείται για 8η συνεχή χρονιά από το Corallia και τους συλλόγους Ελλήνων φοιτητών των πανεπιστημίων Stanford (Hell.A.S.), UC Berkeley (Hestia), MIT (HSAMIT), Georgia Tech (GTHS), UC San Diego (HSAUCSD) και Princeton (OPA).

To μεγαλύτερο ενδιαφέρον προήλθε από φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (35%) και ακολούθως του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (19%), του ΟΠΑ (7%), του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Πατρών (6%), του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (5%), του ΕΚΠΑ και του Πολυτεχνείου Κρήτης (3%) και Πανεπιστημίου Πειραιώς και Πανεπιστημίου Κύπρου (2%).

Το μεγαλύτερο ποσοστό των υποψηφίων είναι φοιτητές του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΗΥ, Αρχιτεκτονικής, Πληροφορικής και Βιολογίας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον κλάδο της Πληροφορικής (31%).

Η διαδικασία αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί τέλος Ιανουαρίου και οι συμμετέχοντες θα αξιολογηθούν τόσο για την πληρότητα των τυπικών τους κριτηρίων βάσει των όρων συμμετοχής στο Προγράμματα όσο και με βάσει των ποιοτικών χαρακτηριστικών στο πλαίσιο προσωπικών συνεντεύξεων που θα διεξαχθούν με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια.

Τα ονόματα των φετινών συμμετεχόντων θα ανακοινωθούν αρχές Φεβρουαρίου.

Δείτε τα Infographics που ακολουθούν όπου απεικονίζονται στατιστικά στοιχεία των υποψηφίων για το Edutrip 2017: