Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2019: Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα Edutrip 2019 με το ενδιαφέρον των υποψηφίων να κορυφώνεται και τον αριθμό των αιτήσεων να ανέρχεται στις 408.

Περισσότερα